Kateřina NOVÁKOVÁ

Bakalářská práce

Volby do orgánů obecní samosprávy v České republice a Slovenské republice, se zaměřením na problematiku přímé volby starostů.

Elections to the Municipal Authorities in the Czech Republic and Slovak Republic focusing on the issue of direct election of mayors
Anotace:
Cílem bakalářské práce na téma "Volby do orgánů obecní samosprávy v České republice a Slovenské republice, se zaměřením na problematiku přímé volby starostů" je porovnání způsobu voleb starostů (primátorů) v ČR a SR s tím, jaké dopady mají dané způsoby voleb na postavení starostů (primátorů) vůči obecnímu zastupitelstvu. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení zkoumaných orgánů obce a způsobu …více
Abstract:
The output of this Bachelor´s Thesis on the theme " Elections to the Municipal Authorities in the Czech Republic and Slovak Republic focusing on the issue of direct election of mayors" is complex comparison of Election Decision Methods of mayors (Lord mayors) in the Czech Republic and Slovakia with impacts of individual decision methods to status of mayors (Lord mayors) due to municipal council. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁKOVÁ, Kateřina. Volby do orgánů obecní samosprávy v České republice a Slovenské republice, se zaměřením na problematiku přímé volby starostů.. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta