Kateřina NOVÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Volby do orgánů obecní samosprávy v České republice a Slovenské republice, se zaměřením na problematiku přímé volby starostů.

Elections to the Municipal Authorities in the Czech Republic and Slovak Republic focusing on the issue of direct election of mayors
Abstract:
Cílem bakalářské práce na téma "Volby do orgánů obecní samosprávy v České republice a Slovenské republice, se zaměřením na problematiku přímé volby starostů" je porovnání způsobu voleb starostů (primátorů) v ČR a SR s tím, jaké dopady mají dané způsoby voleb na postavení starostů (primátorů) vůči obecnímu zastupitelstvu. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení zkoumaných orgánů obce a způsobu …more
Abstract:
The output of this Bachelor´s Thesis on the theme " Elections to the Municipal Authorities in the Czech Republic and Slovak Republic focusing on the issue of direct election of mayors" is complex comparison of Election Decision Methods of mayors (Lord mayors) in the Czech Republic and Slovakia with impacts of individual decision methods to status of mayors (Lord mayors) due to municipal council. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 7. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NOVÁKOVÁ, Kateřina. Volby do orgánů obecní samosprávy v České republice a Slovenské republice, se zaměřením na problematiku přímé volby starostů.. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta