Markéta ŘEHÁKOVÁ

Bakalářská práce

Senior a první pomoc

Senior and first aid
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo zjistit u seniorské populace, jaká je úroveň znalostí v poskytování první pomoci a jejich zájem k této problematice. Teoretická část je rozdělena do několika kapitol. První definuje období stárnutí, stáří a vymezení věkových kategorií u seniorů. Popisuje tělesné a psychické změny, které jsou s tímto obdobím spojeny. Změny v těchto oblastech jsou limitující při poskytování …více
Abstract:
Aim of this bachelor thesis was to determine the level of knowledge of the senior population in the providers of first aid, their attitude and interest in this issue. The theoretical part is divided into several chapters. First defines the period of aging, old age and the definition of age categories for the seniors. It describes the physical and psychological changes, that are associated with this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2011
Identifikátor: 20341

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Silvie Treterová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘEHÁKOVÁ, Markéta. Senior a první pomoc. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 01. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe