Bc. Kateřina Kováčová

Diplomová práce

Svobodné vzdělávání a demokracie ve výchově jako novodobá alternativní vzdělávací cesta

Freedom education and democracy in education as a modern alternative educational path
Anotace:
Diplomová práce na základě odborné literatury, článků a zajímavých zdrojů představuje fenomén svobodné vzdělávání. Tímto alternativním vzdělávacím směrem se vydávají mnohé školy po celém světě, jelikož přináší nejen nové uvažování a nové možnosti, ale také další diskuzi v oblasti výchovy a vzdělávání dětí ve 21. století. Diplomová práce má za úkol ukázat, jak souvisí psychologie dítěte se svobodným …více
Abstract:
Diploma thesis represents phenomenon Freedom education on the basics of literature, articles and interesting resources. There are many schools all over the world establishing with the idea of freedom learning because they are offering new type of learning, thinking and bringing a discussion about education in 21 century. The goal of diploma thesis is to show the relationship between child psychology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy