Veronika Prokešová

Bakalářská práce

Mapování sakrálních památek v CHKO Pálava

Mapování sakrálních památek v CHKO Pálava
Anotace:
Prokešová, V. Mapování sakrálních památek na území CHKO Pálava. Bakalářská práce. Brno, 2020Bakalářská práce, kterou předkládám, se zabývá výskytem sakrálních památek, které se nachází na území chráněné krajinné oblasti Pálava a jejím mapováním. Jedná se především o památky, jež byly a jsou přiřazovány nejrozšířenějšímu ná-boženství, a to ke křesťanství. Vlastní práce se zejména zaměřuje na stavby …více
Abstract:
Prokešová, V. Mapping of sacral monuments on the territory of the Pálava Protected Landscape Area. Bacherol thesis. Brno, 2020.This bacherol thesis deals with the occurrence of sacral monumets, which are lo-cated in the protected landscape area. These are especially the monuments that have been assigned to the most widespread religion, called Christianity. The the-sis is focused mainly on small sacral …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jan Caha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií