Pavla Strnadová

Bakalářská práce

Analýza závislosti výše přidělené dotace v oblasti kultury na výši vynaložených nákladů na tvorbu žádosti o tuto dotaci

Anotace:
Tato práce se věnuje otázce financování soukromých neziskových organizací v obalsti kultury. Jednou z možností je financování prostředky získanými z dotačního řízení. Aby neziskové organizace mohly dotaci získat, musí nejprve podat žádost. Cílem práce je analýza nákladů, které musí organizace vynaložit na tvorbu žádosti, v porovnání s výší získané dotace. Analýza byla provedena mezi žadateli o jednoleté …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2008
  • Vedoucí: Barbora Slintáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/4971

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance