Bc. Klára Zárubová

Bakalářská práce

Komparace hlavních rozvojových orgánů Světové banky a Evropské unie ve vztahu k Rozvojovým cílům tisíciletí

Comparison of major development agencies of the World Bank and the European Union regarding their ability to fulfill the MDGs
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá postojem, který zaujaly Světová banka a Evropská unie vůči Rozvojovým cílům tisíciletí, které byly platné mezi lety 2000-2015. Hlavním cílem práce je odpovědět na otázku „Jaké byly hlavní rozdíly a hlavní společné znaky v přístupu Evropské unie a Světové banky k naplnění Rozvojových cílů tisíciletí?“. V první části práce se autorka věnuje historii rozvojové pomoci obou …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the World Bank‘s and European Union’s attitude towards Millennium Development Goals which were valid for the period between 2000-2015. The main objective of this thesis is to answer the question “What were the main differences and the main common features in the World bank’s and European Union’s approach towards fulfilling the Millennium development Goals?“ In the first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Robert Ach-Hübner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií