Bc. Lucia Tupá

Bakalářská práce

Re-orientalism as a Writing Strategy: Generational Gaps or Cultural Differences in Jhumpa Lahiri's The Namesake and Amy Tan's The Joy Luck Club

Re-orientalism as a Writing Strategy: Generational Gaps or Cultural Differences in Jhumpa Lahiri's The Namesake and Amy Tan's The Joy Luck Club
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se věnuje způsobům, jakými vybrané autorky využívají ve svých textech orientalizmus jako narativní strategii. Teorie re-orientalizmu vychází z toho, že někteří autoři pocházející z diasporické komunity zobrazují vlastní etnicitu skrze stereotypy, které o konkrétní kultuře převládají v západním světě. Práce se ve své analytické části zaměřuje na dvě díla - román The Namesake …více
Abstract:
The aim of this thesis is to explore how two second generation immigrant writers – Jhumpa Lahiri and Amy Tan – employ orientalism as a narrative strategy in their writing. The theory of re-orientalism derives from the fact that diasporic writers may perceive their ethnic community through the Western stereotypes. The textual analysis focuses on two novels – The Namesake (2003) by Indian American author …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Beneš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Anglický jazyk a literatura