Bc. Markéta Rohelová, BSBA

Bakalářská práce

Hodnocení finančního zdraví podniku Měšťanský pivovar Strakonice a. s.

Evaluation of financial health of Mestansky pivovar Strakonice a. s.
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje zhodnocení finančního zdraví podniku Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.. První část se bude snažit nastínit teoretickou stránku finanční analýzy a popsat všechny ukazatele, které budou použity v praktické části. Vše bude zhodnoceno za pomocí stavových, tokových a poměrových finančních ukazatelů. Informace budou zpracovány v programu Excel a data budou převzata z výkazů zisku …více
Abstract:
This bachelor thesis is exploring financial health of company Mestansky pivovar Strakonice, a.s. in years 2010-2013. First part of this thesis will try to cover the theoretical part of financial analysis and identify all of the indicators that will be used in the practical part. Everything will be evaluated with use of stative, dynamic, and ratio financial indicators. Information will be processed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: Ing. Gabriela Dlasková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní