Bc. Monika MACKOVÁ

Diplomová práce

Science centra - nový typ popularizace přírodních věd

Science Centres - A new type of Natural Science Popularization
Anotace:
Předmětem diplomové práce je navrhnout výukové programy a science show pro vybraná česká science centra. Celosvětově se jedná o oblíbená centra neformálního vzdělávání, která jsou přínosem pro komunikaci vědy. Návštěvníkům zprostředkovávají svět vědy a techniky formou hry a prostřednictvím vlastní zkušenosti. Programová nabídka science center je různorodá, ale výukové programy a ?vědecké? show jsou …více
Abstract:
The aim of this thesis is to design educational programs and science show for selected science centers in the Czech Republic. Science centers are a great contribution to publicizing the science and they are very popular world-wide. You can understand the science and technology through games and through your own experience. Each science center might have its own specific program. Nevertheless, all of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACKOVÁ, Monika. Science centra - nový typ popularizace přírodních věd. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Učitelství Chemie - Biologie pro střední školy