Bc. Jan Kleiner

Bakalářská práce

Analýza kybernetických hrozeb eGovernmentu a jejich rizik pro ČR

eGovernment Cyber Threats and Risk Assessment for the Czech Republic
Anotace:
V krizovém managementu určují kroky k mitigaci rizik a připravenosti to, jak samotnou krizi zvládneme. Tato práce představuje základní dokument pro zvládání rizik spojených s kybernetickými hrozbami elektronizace státní správy. Identifikuje samotné hrozby spojené s eGovernmentem, na příkladech uvádí jejich možný průběh a škodlivé dopady. V dalších částech se pak zaměřuje na kvantitativní analýzu rizik …více
Abstract:
Steps towards risk mitigation and readiness in Crisis Management constitute our response to the crisis itself. This paper represents a basic document for the risk handling of cyber threats that endanger eGovernment. It identifies the very threats connected to this phenomenon and describes them through several case studies. Further on, the paper focuses on Quantitative Risk Assessment (QRA) of the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Netolická

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií