Ing. Lukáš Švajda

Diplomová práce

Regionální politika EU - reforma pro období 2007-2013

EU Regional policy - reform for years 2007-2013
Abstract:
The goal of the submitted thesis is analysis of EU Regional Policy development and the changes of the orientation for years 2007 – 2013. Fundamental topics are the Regional policy reform for years 2007 - 2013, analysis of the goals supported from the Structural funds focused on the European fund for regional development and the analysis of the goals supported from the Cohesion fund. The last chapter …více
Abstract:
Cieľom práce je analýza vývoja regionálnej politiky Európskej únie a zmien jej orientácie v rokoch 2007 až 2013. Zásadnými témami sú reforma regionálnej politiky pre obdobie 2007 - 2013, analýza cieľov podporovaných zo Štrukturálnych fondov so zvláštnym zameraním na Európsky fond regionálneho rozvoja a analýza cieľov podporovaných z Kohézneho fondu. Na záver sa práca zaoberá praktickou analýzou konkurencieschopnosti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2007
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta