Ing. Lukáš Švajda

Master's thesis

Regionální politika EU - reforma pro období 2007-2013

EU Regional policy - reform for years 2007-2013
Abstract:
The goal of the submitted thesis is analysis of EU Regional Policy development and the changes of the orientation for years 2007 – 2013. Fundamental topics are the Regional policy reform for years 2007 - 2013, analysis of the goals supported from the Structural funds focused on the European fund for regional development and the analysis of the goals supported from the Cohesion fund. The last chapter …more
Abstract:
Cieľom práce je analýza vývoja regionálnej politiky Európskej únie a zmien jej orientácie v rokoch 2007 až 2013. Zásadnými témami sú reforma regionálnej politiky pre obdobie 2007 - 2013, analýza cieľov podporovaných zo Štrukturálnych fondov so zvláštnym zameraním na Európsky fond regionálneho rozvoja a analýza cieľov podporovaných z Kohézneho fondu. Na záver sa práca zaoberá praktickou analýzou konkurencieschopnosti …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2007
  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta