Vočadlová Vočadlová

Bakalářská práce

Role starostů v obcích do 2000 obyvatel

Role of Mayors in the Municipalities with less than 2 000 inhabitants
Anotace:
Cílem bakalářské práce je přiblížení podoby malých obcí do 2 000 obyvatel v České republice, rozdíly mezi obcemi velkými a malými, postavení starosty a místostarosty obce a popis získání mandátu. Dále se v bakalářské práci budu zabývat rozdíly mezi neuvolněným a uvolněným starostou obce. Pozornost věnuji též svěřeným pravomocem při výkonu funkce starosty a místostarosty, které jsou taxativně stanoveny …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to approach the appearance of small municipalities in the Czech Republic. Differences between large and small municipalities. The position of the mayor and deputy mayor of the municipality and obtaining a mandate, the length of the election period. Differences between the unreleased and the relaxed mayor of the village. Furthermore, this work will focus on the delegated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/v9se9/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika

Práce na příbuzné téma