Michal Baron

Bakalářská práce

Laboratorní úloha - Demonstrace dilučních metod

Laboratory Task - Demonstration of Dilution Methods
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením laboratorní úlohy pro demonstrační stanovení srdečního výdeje. Základem této práce jsou zvoleny termodiluční a barvivová indikátorová metoda. Jednotlivé metody jsou vysvětleny a následně demonstrovány s výsledky pomocí vytvořené aplikace v programu Labview. Výsledek této práce poslouží jako studijní materiál pro budoucí ročníky studentů zabývající se touto …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the creation of a laboratory for demonstrating the determination of cardiac output. The thermodilution and dye tracer methods are chosen as the basis for this work. Both methods are explained and then demonstrated with the results using the developed application in Labview. The result of this work will serve as a study material for future classes of students dealing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2023
  • Vedoucí: Martin Augustynek
  • Oponent: Jiří Sekora

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program:
Biomedicínská technika

Práce na příbuzné téma