Theses 

Optimalizace rychlého imunoblotingu proteinů na přístroji SNAP i.d. pro rostlinné vzorky – Jolana GEORGIADISOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Jolana GEORGIADISOVÁ

Bakalářská práce

Optimalizace rychlého imunoblotingu proteinů na přístroji SNAP i.d. pro rostlinné vzorky

Optimization of rapid protein immunoblotting on SNAP id. system for plant samples

Anotace: Mezi nejdůležitější metody analýzy proteinů patří elektroforéza v polyakrylamidovém gelu a blotování. Při SDS-PAGE elektroforéze dochází k rozdělení proteinů v polyakrylamidovém gelu. Z mobilní fáze (gel) jsou proteiny přeblotovány pomocí Western blotingu na pevný nosič (membrána). Důležitou roli hraje typ membrány. Přeblotovaná membrána je inkubována klasickým a zdlouhavým postupem na třepačce s příslušnou primární a sekundární protilátkou. Inkubační doba může trvat 4 hodiny a více. Proto byl vyvinut přístroj SNAP i.d., na kterém se blokování membrány a inkubace s protilátkami sníží na pouhých 30 minut. Je to velmi rychlá a účinná metoda analýzy proteinů. Experimentální část se zabývala optimalizací metody rychlého imunoblotingu na přístroji SNAP id. na modelovém proteinu nitrovaném hovězím sérovém albuminu. Byly porovnány vhodná ředění vzorku a protilátek (primární, sekundární), různé typy membrán a metody vizualizace výsledků. Nejvhodnější membránou byla nitrocelulosová, optimální výsledky byly získány s králičí protilátkou při ředění 1:1000 a sekundární 1:5000. Značení sekundární protilátky křenovou peroxidasou a následná detekce chemiluminiscence na citlivý fotopapír byla nejcitlivější metodou. Optimalizovaný postup blotingu byl aplikován na analýzu extraktů z Arabidopsis thaliana. Byla prokázána vhodnost optimalizované metody pro sledování a kvantifikaci nitrovaných proteinů v rostlinách.

Abstract: SDS-PAGE electrophoresis belongs to the most important method of protein analysis in which proteins are separated in polyacrylamide gels. Proteins are transferred from a mobile phase (gel) by Western blotting to a solid support (membrane). The type of membrane plays an important role. Blotted membrane is incubated on a shaker by a classical and time-consuming procedure with an appropriate primary and secondary antibody. The incubation time can last four and more hours so that is why the SNAP i.d. protein detection system was developed. Time for blocking of membrane and incubation with antibodies is reduced to 30 minutes. SNAP i.d. is a very fast and effective method for protein analysis. The practical part is focused on the optimization of method of rapid immunoblotting on a SNAP i.d. using as model protein nitrated bovine serum albumin. Different dilutions of sample and antibodies (primary, secondary), various types of membranes and methods for visualization results were compared. The nitrocellulose membrane was the most suitable; the optimal results were obtained with a rabbit antibody diluted 1:1000 and secondary antibody diluted 1:5000. The most sensitive method included the use of secondary antibody labelled with horseradish peroxidase with subsequent chemiluminescence detection on a sensitive photographic paper. The optimized process of blotting was applied to the analysis of extracts from Arabidopsis thaliana. The optimized method showed the suitability of the monitoring and quantification of nitrated proteins in plants.

Klíčová slova: Western bloting, rychlý imunobloting, SNAP id., nitrované proteiny

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012
  • Zveřejnit od: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marek Petřivalský, Dr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

GEORGIADISOVÁ, Jolana. Optimalizace rychlého imunoblotingu proteinů na přístroji SNAP i.d. pro rostlinné vzorky. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 02:50, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz