Daniel Šimandlík

Bachelor's thesis

Úrokové výnosy stavebních spořitelen v období nízkých úrokových sazeb

The Interest Income and Expenses of Building Societies in the Period of Low Interest Rates
Abstract:
Předmětem bakalářské práce "Úrokové výnosy a náklady stavebních spořitelen v období nízkých úrokových sazeb" je analýza celkových úrokových nákladů a výnosů stavebních spořitelen mezi lety 2010-2014. Dílčím cílem práce je porovnání vývoje těchto nákladů a výnosů v letech a mezi jednotlivými stavebními spořitelnami navzájem. Důležitou částí práce je také zjištění a popis příčin, které ke změnám vedly …more
Abstract:
The subject of the bachelor thesis The Interest Income and Expenses of Building Societies in the Period of Low Interest Rates is an analysis of the total interest incomes and expenses of building societies in time period from 2010 to 2014. The partial aim of the thesis is to compare the development of the expenses and incomes in the above mentioned time period and between individual building societies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2015
  • Supervisor: Petr Kielar
  • Reader: Jiří Málek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57170