Mgr. Šárka Melichárková

Bakalářská práce

Vliv aktuálního psychického stavu hráčky extraligového volejbalového družstva na výkon v zápase

Influence of actual psychological condition of player in the top-league's volleyball team on perfomance in the match
Anotace:
Práce se zabývá aktuálním psychickým stavem hráček volejbalového extraligového družstva a jeho vlivem na výkon v zápase. Teoretická část se nejprve zabývá volejbalem, jeho pravidly, taktikou a nároky, které jsou kladeny na jednotlivé hráče a herní posty. Dále se pak zabývá sportovní psychologií, popisuje osobnost hráče, aktuální psychické stavy a determinanty, jež mohou výkon hráče během utkání ovlivňovat …více
Abstract:
This bachelor work is focused on actual psychological state of female top-league’s volleyball players and its influence on their performance in a match. The theoretical section deals with volleyball and its rules, tactics, and requirements that are laid on individual players and positions and then it deals with sport psychology and describes player’s personality, actual psychological state and determinants …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Petra Holešovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - německý jazyk

Práce na příbuzné téma