Bc. Jan Císař

Bakalářská práce

Analýza vybrané firmy MSP v konkurenčním prostředí

The Analysis of the Selected Company SME in a Competitive Market
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou konkurenčního prostředí malých a středních podniků zaměřujících se na obchod s luxusními bytovými doplňky. Základem práce je marketingová a finanční analýza a jejich vyhodnocení. Výsledkem pak jsou doporučení a návrhy pro zvýšení konkurenceschopnosti vybrané firmy.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of the competitive environment of small and medium-sized companies focusing on the business of luxury home accessories. The basis of work is marketing and financial analysis and their evaluation. The results are recommendations and suggestions for increasing the competitiveness of selected company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Helena Cetlová
  • Oponent: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS