Bc. Jitka Krejčí

Diplomová práce

Implementace dopravní výchovy v učivu na druhém stupni základní školy praktické

The Implementation of Traffic Education in Lessons at Upper Primary School
Anotace:
Diplomová práce „Implementace dopravní výchovy v učivu na druhém stupni ZŠ praktické“ se zaměřuje na sestavení náplně Kurzu dopravní výchovy v kontextu s nově vzniklým Rámcovým vzdělávacím programem. Analyzuje využití výukových metod a forem, výukové cíle, které umožňují učiteli a žákovi prožít výuku aktivně, zábavnou formou a bez stereotypu
Abstract:
The diploma thesis “The Implementation of Traffic Education in Lessons at Upper Primary School” deals with filling the Course of traffic education and their usage in General education program. It analyses problems of teaching methods and forms, the aim of education, these methods and forms allow both teacher and pupils to spend training actively, in a funny way and without stereotype.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta