Bc. Radek Hylmar

Diplomová práce

Televizní reklama z pohledu kognitivní teorie

Television advertisement from the cognitive point of view
Anotace:
Zkoumali jsme televizní reklamu z pohledu kognitivní teorie. Hlavním zdrojem našich analýz byly reklamy z českých televizních kanálů (Čt1, Čt2, Nova a Prima), ale využili jsme i materiál dostupný na internetu (http://www.youtube.com). Nejprve jsme mluvili o reklamách z pohledu sémiopragmatiky. Díky tomu jsme viděli základní vlastnosti z textuálního, ale i z kognitivního pohledu. Především jsme shledali …více
Abstract:
We investigated the television advertisements from the cognitive point of view. The main resource of our analysis were advertisements from Czech TV channels (Čt1, Čt2, Nova and Prima), but we took some material from the internet as well (http://www.youtube.com). At first we spoke about commercials from the view of semiopragmatic. That shows us the main properties of television flow from the textual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Kučera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury