Bc. Štefan Sulák

Bakalářská práce

Komparace varšavské a londýnské burzy cenných papírů

Comparation of Warsaw and London Stock Exchange
Anotace:
Tato práce se zabývá komparací historie a současnosti dvou prestižních evropských burz. Jedná se o polskou burzu cenných papírů ve Varšavě (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) a burzu cenných papírů v Londýně (London Stock Exchange). Dále popisuje legislativu spojenou s burzovnictvím, organizační strukturu obou burz a porovnání finančních instrumentů na burzách obchodovaných.
Abstract:
This bachelor thesis focuses on comparison of two prestige european stock exchanges in terms of its history and present. Compared are London Stock Exchange (LSE) and Warsaw Stock Exchange (GPW). Further describes stock exchanges legislation, organisational structure and comparison of financial instruments on both stock exchanges traded.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Petr Musil, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS