Bc. Štefan Sulák

Bachelor's thesis

Komparace varšavské a londýnské burzy cenných papírů

Comparation of Warsaw and London Stock Exchange
Abstract:
Tato práce se zabývá komparací historie a současnosti dvou prestižních evropských burz. Jedná se o polskou burzu cenných papírů ve Varšavě (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) a burzu cenných papírů v Londýně (London Stock Exchange). Dále popisuje legislativu spojenou s burzovnictvím, organizační strukturu obou burz a porovnání finančních instrumentů na burzách obchodovaných.
Abstract:
This bachelor thesis focuses on comparison of two prestige european stock exchanges in terms of its history and present. Compared are London Stock Exchange (LSE) and Warsaw Stock Exchange (GPW). Further describes stock exchanges legislation, organisational structure and comparison of financial instruments on both stock exchanges traded.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 7. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2016
  • Supervisor: Ing. Petr Musil, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS