Ing. Adela Provazníková

Diplomová práce

Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky na hotel

Reconstruction of the cultural relic into hotel
Abstract:
This master`s dissertation deals with reconstruction of cultural relic into hotel. The author was personally a part of the a team reconstructing one of the analised hotels. She set up three hypotesis and verified them in the part for analysis. Using the method of interview she follows three projects of reconstruction that are at present hotels open for public and are set in historical buildings and …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá rekonštrukciou kultúrnej pamiatky na hotel. Autorka sa priamo zúčastnila rekonštrukcie jedného so sledovaných projektov. Stanovila si tri hypotézy a tieto v analytickej časti overuje na základe zistených faktov. Pomocou metódy rozhovoru sleduje tri uskutočnené projekty v súčasnosti funkčných hotelov v budovách kultúrnych pamiatok očami ich majiteľov. Na základe ich skúseností …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jan Egner
  • Oponent: doc. PhDr. Milada Šmejcová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství

Práce na příbuzné téma