Bc. Veronika Valachová

Master's thesis

Rovnováha zájmů a politika životního prostředí EU

The balance of interests in the EU enviromental policy
Abstract:
Práce se zabývá zájmovými skupinami v EU a jejich schopností ovlivnit rozhodnutí v oblasti politiky životního prostředí. Vychází přitom z teorie tzv. multiúrovňového vládnutí, tj. předpokládá, že zájmové skupiny působí na několika úrovních současně a není možné zcela odlišit národní a nadnárodní politiku. Proto se soustředí na strategii a působení zájmů na instituce Společenství, národní vlády i na …more
Abstract:
The purpose of the thesis is to study behaviour and position of interest organizations in relation to the environmental policy on the European level. The work is divided in various sections concerning history of the political field, description of decision- making process in the EU (where to find the channels of influence) and parts devoted to the concrete strategy of business and public interests …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2006
  • Supervisor: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií