Jan ANDRÁŠEK

Bakalářská práce

Fenomén James Bond v průběhu času a jeho podoby.

Changes of the Phenomenon of James Bond in time and his forms.
Anotace:
Práce se zaměřuje na fenomén Jamese Bonda a jeho podoby v jednotlivých dekádách, po vstupu na filmová plátna, v kontextu s geopolitickými událostmi doby a jejich reflexí ve filmových adaptacích fenoménu s cílem pokusit se zodpovědět na vytyčené tematické otázky v úvodu práce. První část se zabývá popisem fenoménu, charakteristikou fiktivní postavy, aspektům, které vedly k vzestupu popularity tohoto …více
Abstract:
The work focuses on the phenomenon of James Bond and his appearance in different decades, after releasing in cinemas, in the context of geopolitical events of the time and their reflection in the film adaptations of the phenomenon in order to try to answer the questions set out in the introduction. The first part describes the phenomenon characteristic of fictional character, the concerns which led …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Eva Raisová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ANDRÁŠEK, Jan. Fenomén James Bond v průběhu času a jeho podoby.. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy - britská a americká studia