Mgr. Helena STAŇKOVÁ

Disertační práce

Konstrukce fyzické mapy krátkého ramene chromozómu 7D pšenice a její využití pro poziční klonování

Abstract:
Bread wheat (Triticum aestivum L.) is one of the most important crop species providing the staple food for 30 % of the world's population. Despite of that, wheat genome research, namely genetic and physical mapping, sequencing and positional cloning, are significantly hampered by the huge genome size (~17 Gb), presence of three homoeologous subgenomes and prevalence of repetitive DNA sequences (>80 …více
Abstract:
Pšenice setá (Triticum aestivum L.) představuje jednu z nejvýznamnějších zemědělských plodin, jež poskytuje potravu pro 30% světové populace. Studium genomu pšenice, zejména pak genetické a fyzické mapování, sekvenování a poziční klonování, je ztíženo značnou velikostí genomu (~17 Gb), přítomností tří homeologních subgenomů a převahou repetitivních sekvencí (>80 %). Řešení těchto problémů nabízí třídění …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2015
Zveřejnit od: 13. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STAŇKOVÁ, Helena. Konstrukce fyzické mapy krátkého ramene chromozómu 7D pšenice a její využití pro poziční klonování. Olomouc, 2015. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.11.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 13. 11. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses rjos2c rjos2c/2
19. 11. 2015
Složky
Soubory
Marklová, E.
20. 11. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.