BcA. Martin Novotný

Bachelor's thesis

Divadlo v Olomouci na konci čtvrt tisíciletí své existence

Theatre in Olomouc at the end of a quarter millennium of existence
Abstract:
Cílem bakalářské práce Divadlo v Olomouci na konci čtvrt tisíciletí své existence je na základě zjištěných informací potvrdit, nebo popřít fakt, že existence instituce hudebně - dramatického divadla má pozitivní vliv na město Olomouc. V případě potvrzení tohoto faktu by měla iniciovat nejen udržení, ale samotný rozvoj této kulturní instituce. Krajské město Olomouc s více než sto tisíci obyvateli a …more
Abstract:
The aim of this thesis "Theatre in Olomouc at the End of a Quarter Millennium of Existence" is to confirm or refute the hypothesis that the existence of the musical - dramatic theater has a positive impact on the city of Olomouc. If confirmed, this fact should be publicised and used to support the current development of this cultural institution. The city of Olomouc, with more than one hundred thousand …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2014
  • Supervisor: MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jan Kolegar

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/s72l5/