Mgr. Tereza Sklenářová

Diplomová práce

Netradiční studenti v druhém magisterském studiu

Non-traditional students in the second studies of master’s degree
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou netradičních studentů v jejich druhém magisterském studiu. Netradičnost u studentů je podpořena ještě tím faktem, že jde o kombinované studenty, kteří v rámci oboru udělali zajímavou oborovou změnu. Cílem práce je popsat a analyzovat, jak probíhá studium netradičních studentů v jejich dalším magisterském studiu. Dále také, co takové studenty vede k oborové změně …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of non-traditional students in their second studies of master’s degree. Student´s unconventionality is supported with a fact, that they are combined students, who made an interesting change of their field of study. The purpose of the thesis is to describe and analyse, how is the study of the non-traditional students in progress in their second study of master …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta