Bc. Dominika Packová

Bakalářská práce

Purkrechtní registra obce Jestřebí 1659-1749

Land Registry of the Jestřebí 1659-1749
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je obec Jestřebí a její obyvatelé z pohledu purkrechtních register z let 1659 - 1749. Informace jsou zpracovány v souvislosti s černohorským panstvím. Hlavní částí je rekonstrukce majitelů gruntů.
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is the village Jestřebí and its inhabitants from the point of view of the land registry from 1659 to 1749. The data are processed in connection with the estate of Černá Hora. The main part of this thesis is the reconstruction of the estate owners.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Archivnictví

Práce na příbuzné téma