Bc. Alena Trnová

Master's thesis

Použitelnost Glasgow-Blatchfordova skóre pro predikci závažnosti krvácení do horního trávicího traktu

Usefulness of Glasgow-Blatchford score in prediction of severity of upper gastrointestinal tract bleeding
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na ověření použitelnosti Glasgow-Blatchford skóre pro predikci závažnosti krvácení do horní etáže gastrointestinálního traktu. Teoretická část je zaměřena na problematiku krvácení do horní etáže gastrointestinálního traktu a skórovací systémy hodnotící závažnost tohoto krvácení. Empirická část byla provedena kvantitativní metodou formou sběru dat z dokumentace pacientů. …viac
Abstract:
The diploma thesis is focused on verifying the applicability of the Glasgow-Blatchford score for predicting the severity of upper gastrointestinal bleeding. The theoretical part is focused on the theoretical background of upper GI bleeding and describes the available scoring systems for the severity of the bleeding. The empirical part was performed by a data collection from patient documentation. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2020
  • Vedúci: doc. MUDr. Jan Trna, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta