Bc. Michal Brázda

Master's thesis

Novostavba energeticky aktivního rekreačního objektu

New-build power energetic recreation building
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá novostavbou energeticky aktivního rekreačního objektu. Objekt je řešen jako tří patrový dům. V textové části je probrána problematika získávání elektrické energie, získávání pitné vody a užívání splaškových odpadních vod. Pomocí softwaru PHPP byla spočítána potřeba tepla na vytápění, chlazení a primární energie. Pomocí vypočtených hodnot byly navrženy jednotky, které zajistí …viac
Abstract:
Diplomová práce se zabývá novostavbou energeticky aktivního rekreačního objektu. Objekt je řešen jako tří patrový dům. V textové části je probrána problematika získávání elektrické energie, získávání pitné vody a užívání splaškových odpadních vod. Pomocí softwaru PHPP byla spočítána potřeba tepla na vytápění, chlazení a primární energie. Pomocí vypočtených hodnot buly navrženy jednotky, které zajistí …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Pavla Mocová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of Forestry and Wood Technology

Master programme / odbor:
Timber Structures and Wood Building Construction / Timber Structures and Wood Building Construction