Theses 

Survey for community planning of social services in the administrative district of the municipality with extended competence Olomouc – Michal Pytlíček

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Michal Pytlíček

Bachelor's thesis

Survey for community planning of social services in the administrative district of the municipality with extended competence Olomouc

Dotazníkové šetření pro komunitní plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Abstract: Tato bakalářská práce se v literární rešerši odborné literatury a zákona zabývá teoretickými přístupy souvisejícími s poskytováním sociálních služeb a metodě komunitního plánování v dané oblasti. Ve vlastní práci je identifikována a hodnocena současná situace a vývoj v oblasti sociálních služeb v rámci území správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Olomouc, které jé tvořeno 44 obcemi s rozšířenou působností. Pomocí metody dotazníkového šetření a statistického vyhodnocení dosažených výsledků, byla vymezena doporučení pro nadcházející komunitního plánování sociálních služeb v období 2016 - 2019. Bakalářská práce bude sloužit statutárnímu městu Olomouc, odboru sociálního zabezpečení, jako jeden z podkladů pro tvorbu 4. komunitního plánu sociálních služeb na území správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Olomouc. Význam procesu komunitního plánování sociálních služeb je jedním z klíčových pro poskytnutí finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb v jednotlivých obcích.

Abstract: This bachelor thesis focuses on the theoretical approaches connected with the social service provision and the community planning method in the selected region, through literary and legal research. The theoretical portion of the thesis identifies and evaluates the social service situation and evolution in the scope of the Administrative District of the statutory city of Olomouc, which consists of 44 Municipalities with Extended Competence. By using the survey research method and the statistical evaluation of the results, the recommendations for the oncoming social service community planning for the 2016 -- 2019 period were provided. The resultant bachelor thesis will serve the department of social security of the statutory city of Olomouc as one of the key basis for the creation of the fourth social service community plan of the Administrative District of the statutory city of Olomouc. The importance of the social service community planning process is considered vital for the provision of funding for the social service providers in the individual municipalities.

Keywords: Sociální služby, sociální péče, sociální prevence

Keywords: social counseling, Social services, social care

Language used: English

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Nataša Pomazalová, Ph.D.
  • Reader: Vojtěch Tamáš, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/39182 Reference to the local database file of the institution
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/39182/priloha/40734 Reference to the local database file of the institution
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/39182/posudek/vedouci Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
appendix appendix
advisorReview advisorReview
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Other references 


Go to top | Current date and time: 24/6/2019 21:48, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz