Theses 

Vznik a vývoj české zemské vyšší reálky a reálného gymnázia v Příboře mezi lety 1902-1938 – Robin HUDEC

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Robin HUDEC

Diplomová práce

Vznik a vývoj české zemské vyšší reálky a reálného gymnázia v Příboře mezi lety 1902-1938

Establishment and development of a Czech higher municipal realschule and gymnasium in Příbor between 1902 - 1938

Anotace: Hlavním cílem mé práce je přehledná analýza vývoje české zemské vyšší reálky a českého reálného gymnázia v Příboře od založení do roku 1938. Rozvoj školy je zasazen do společensko-historického kontextu života města i regionu. Vedle okolností zřízení, nesnadné existence v letech války i za první republiky sleduji také běžný život studentů a jejich učitelů. Nechybí zde kapitola o významných osobnostech gymnázia. V klíčové pasáži práce předkládám kritickou analýzu sociokulturního a teritoriálního původu studentů. Data srovnávám s vybranými českými středními školami na Moravě.

Abstract: My thesis main aim is to analyze the development of the Czech higher municipal Realschule and the Czech Grammar school (gymnasium) in Příbor from its establishment until 1938. The development of the school is considered in the socio-historical context of the town and region life. I focus on the circumstances of the establishment, the difficult existence during the war and the First Czechoslovak Republic and I also describe the common lives of students and their teachers. A chapter about important personalities of the Grammar School is included as well. In the key passage of the thesis I present a critical analysis of students' socio-cultural and territorial origins. I compare the data with selected Czech secondary schools in Moravia.

Klíčová slova: dějiny školství, reálka, gymnázium, učitelé, studenti, Příbor, Moravská Ostrava, Hranice, první republika, rozdělení studentů, teritoriální a sociální původ, František Paleček, Jan Bažant, Jaroslav Simonides, Jaromír Hrstka, Jaroslav Lohrer, Ladislav Červenka

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=44830 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

HUDEC, Robin. Vznik a vývoj české zemské vyšší reálky a reálného gymnázia v Příboře mezi lety 1902-1938. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 03:17, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz