Bc. Martin Süss

Diplomová práce

Rozpoznání pojmenovaných entit v textu

Recognizing named entities in text
Anotace:
Tato práce se zabývá rozpoznáváním pojmenovaných entit v textu, které je realizované technikami strojového učení. V nedávné době byly představeny techniky vytváření modelů vektorových reprezentací slov, které dokáží do vektorů zakódovat mnoho užitečných vztahů mezi slovy v textových datech, jako např. jejich syntaktickou či sémantickou podobnost. Moderní systémy pro rozpoznávání pojmenovaných entit …více
Abstract:
This thesis deals with the named entity recognition (NER) in text. It is realized by machine learning techniques. Recently, techniques for creating word embeddings models have been introduced. These word vectors can encode many useful relationships between words in text data, such as their syntactic or semantic similarity. Modern NER systems use these vector features for improving their quality. However …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika