Theses 

Problematika poskytování logopedické intervence v domovech pro osoby se zdravotním postižením – Lucie Pokorná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie Pokorná

Bakalářská práce

Problematika poskytování logopedické intervence v domovech pro osoby se zdravotním postižením

Speech therapy councelling in the homes for physically handicapped people

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku poskytování logopedické intervence v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Cílem práce je nastínit problematiku logopedické intervence v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a vytyčit mezi nimi jednotlivé problémy a diference. Teoretická část je podložena literaturou vztahující se k tématu práce, je zde podán ucelený obraz o této problematice a v praktické části je vyhodnocen dotazník týkající se problematiky poskytování logopedické intervence v domovech pro osoby se zdravotním postižením ve výše uvedených krajích

Abstract: This bachelor?s project is focused on problems of providing logopedical intervention in shelter centers for handicapped people. The aim of the project is to outline problems of logopedical intervention in Moravskoslezský and Olomouc regions and to lay out individual problems and differences between them. Theoretical part of the project is supported by literature sources related to the project topic. Provided is the entire picture of this problem. In the practical part, there is an evaluation of a questionnaire which relates to the problems of providing logopedical intervention in shelter centers for handicapped people in the regions mentioned above

Klíčová slova: Logopedie, Logoped, Logopedická intervence, Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Keywords: Logopaedics, Logopaed, Speech therapy, Homes for physically handicapped people

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedoucí: Gabriela Smečková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2009 dostupné: světu

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 01:22, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz