Marie ŠIMÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Hudba používaná při římskokatolických mších svatých vybraných farností, z pohledu římskokatolické mládeže. The music used during the Roman Catholic Holy Masses in chosen parishes from the point of view of Roman Catholic youth.

The music used during the Roman Catholic Holy Masses in chosen parishes from the point of view of Roman Catholic youth.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na hudební, respektive písňový doprovod římskokatolické mše svaté. Ve své teoretické části práce představuje historický vývoj liturgické hudby, seznamuje nás s pojmem česká lidová duchovní píseň, představuje kancionály, a také se věnuje vzniku rytmického hudebního doprovodu současnosti. Dále bylo výzkumem pomocí metody dotazníku mezi mladými z různých farností zjištěno …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the musical or rather song accompaniment of the Roman Catholic Mass. In the theoretical part the thesis presents the historical development of the liturgical music, acquaints us with the concept of the Czech religious folk song, presents hymnal and also devotes to the development of the current rhythmic musical accompaniment. By the research using the questionnaire method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 11. 2011
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 12. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Petr Zeman, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMÍČKOVÁ, Marie. Hudba používaná při římskokatolických mších svatých vybraných farností, z pohledu římskokatolické mládeže. The music used during the Roman Catholic Holy Masses in chosen parishes from the point of view of Roman Catholic youth.. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Vychovatelství / Pedagogika volného času + 4 sp.