Olga Pešková

Bakalářská práce

Zhodnocení vybavenosti hasiče u JPO II osobními ochrannými prostředky

Evaluation of Firefighter’s Equipment with PPE in the Case of Fire Brigade II
Anotace:
PEŠKOVÁ, Olga.: Zhodnocení vybavenosti hasiče u JPO II osobními ochrannými prostředky. Bakalářská práce, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. 47 s. Tato bakalářská práce se zabývá zejména stavem, stáří, vybavenost a množstvím osobních ochranných prostředků u jednotek požární ochrany kategorie II v Plzeňském kraji. Začátek práce popisuje Plzeňský kraj z pohledu možných rizik v hasebních obvodech jednotlivých …více
Abstract:
PEŠKOVÁ, Olga.: Evaluation of Firefighter’s Equipment with PPE in case of Fire Brigade II. Bachelor’s work, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. 47 p. The topic of this bachelor’s work is primarily the actual physical status, age, availability and quantity of personal protective equipment for fire brigades type II in the Pilsen region. At the beginning, this work describes the selected region in terms of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Ladislav Jánošík
  • Oponent: Pavel Musil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava