Martin Vach, DiS.

Bakalářská práce

Analýza nákladů účetní firmy

Cost analysis of accounting company
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice analýzy nákladů a jejich snižování. V teoretické části jsou vymezeny pojmy, které s touto problematikou souvisí, především rozdělení druhů nákladů. Praktická část analyzuje náklady u zkoumané organizace a navrhuje jejich minimalizaci.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of cost analysis and their reduction. In the theoretical parts are defined terms related to this issue, especially the distribution of types of costs. The practical part analyzes the costs of the examined organization and suggests their minimization.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Horák, CSc.
  • Oponent: JUDr. Renáta Přecechtělová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING