Bc. Zuzana Bočková

Bakalářská práce

Televizní reportáž v pořadu Minuty regionu v Regionální televizní agentuře v Brně

Television report in Minuty regionu broadcasted on Regionální televizní agentura Brno
Anotace:
Bakalářská diplomová práce se teoreticky i prakticky věnuje problematice regionální reportáže v Regionální televizní agentuře Jižní Morava v Brně. Jde o produktovou práci, která provazuje teoretické vymezení reportáže s vlastními mediálními produkty (součástí práce je deset vlastních reportáží publikovaných v pořadu Minuty regionu, přiloženy jsou na DVD). Záměrem díla je natočení regionálních reportáží …více
Abstract:
This bachelor´s thesis theoretically and practically dedicate to regional television report production in Regionální televizní agentura in Brno. It´s a product thesis which interconnects theoretical specification of the report with the autor´s media products (the DVD with ten author´s reports published in a broadcast Minuty regionu is a part of the thesis). Making the regional reports and to describe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Davis

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika