Mgr. Pavla Fialová, Ph.D.

Disertační práce

Vývoj technik pasivního vzorkování pro charakterizaci směsí organických chemických látek ve vodním prostředí

Development of passive sampling techniques to characterise mixtures of organic chemicals in aquatic environment
Anotace:
Do vodního prostředí se denně dostává celá řada mikropolutantů z různých zdrojů, které vytvářejí složité směsi. Mnohé mikropolutanty jsou ze své podstaty bioaktivní, a pokud se vyskytují ve vodním prostředí, mohou představovat riziko pro vodní organismy a lidské zdraví. Ke sledování hladin a prostorových a časových trendů mikropolutantů a k charakterizaci složení směsí kontaminantů a souvisejících …více
Abstract:
A wide range of micropollutants enters the aquatic environment every day from a variety of sources, forming complex mixtures. Many micropollutants are inherently bioactive, and when present in the aquatic environment, can pose a risk to aquatic organisms and human health. A representative sampling tool is needed to monitor micropollutants' levels and spatial and temporal trends and to characterise …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 7. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2023
  • Vedoucí: doc. Ing. Branislav Vrana, PhD.
  • Oponent: Ester Heath, PhD., Prof. Fiona Regan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta