Mgr. Lucie Grodecká, Ph.D.

Disertační práce

Funkční analýza mutací zodpovědných za vznik primárních imunodeficiencí

Functional significance of mutations in the genes associated with primary immunodeficiency development
Anotace:
Úvod Genetické varianty mohou být neškodné i škodlivé, přičemž ty škodlivé často podmiňují závažná lidská onemocnění včetně primárních imunodeficiencí (PID). Rozpoznání škodlivých variant není vždy jednoduchou záležitostí, protože řada z nich neovlivňuje přímo funkční produkt genu (například kódující sekvenci proteinu), ale spíše nepřímo narušuje regulaci exprese. Nejčastějším typem takových „regulačních …více
Abstract:
Background Gene variants can be both innoxious and deleterious, the later ones often underlying serious human diseases including primary immunodeficiencies (PIDs). The recognition of the deleterious variants is not always straightforward, as they may not affect the gene function directly (e.g. its protein coding potential), but rather indirectly by disturbing its expression regulation. The most prevalent …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 4. 2017
  • Vedoucí: doc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta