Theses 

Lo fantástico y lo maravilloso en la literatura espanola renacentista y barroca. – Klára SMĚLÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Španělská filologie - Aplikovaná ekonomická studia

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Klára SMĚLÁ

Bakalářská práce

Lo fantástico y lo maravilloso en la literatura espanola renacentista y barroca.

The fantastic and the miraculous in the Spanish Renaissance and Baroque literature.

Abstract: This work is specialized in the analysis of the fantastic and the marvelous in three Spanish works, which fall into the Renaissance and Baroque periods. This analysis is based on theories of literary critics (Spanish and international). The aim of this work is to confirm their existence as early as the Renaissance and Baroque, works analyzed to compare with each other and determine the cause of the use of these phenomena in the works.

Abstract: Tato práce je zaměřená na rozbor fantastična a zázračna ve třech španělských dílech, která spadají do období renesance a baroka. Tato analýza se opírá o teorie literárních kritiků (španělských i světových). Cílem této práce je potvrdit jejich existenci již v období renesance a baroka, analyzovaná díla porovnat mezi sebou a zjistit příčinu použití těchto jevů v dílech.

Klíčová slova: Fantastično, zázračno, podivno, magie, bláznovství.

Jazyk práce: španělština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2011
  • Identifikátor: 120250

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Eduard Krč, Dr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

SMĚLÁ, Klára. Lo fantástico y lo maravilloso en la literatura espanola renacentista y barroca.. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 21:53, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz