Jakub MAŘÍK

Bakalářská práce

Nespisovné jazykové prostředky v mluvených komunikátech televizních komentátorů v oblasti kopané

Colloquial language means in spoken texts of television football commentators
Anotace:
Centrem zájmu této bakalářské práce jsou nespisovné výrazy v mluvených komunikátech televizních fotbalových komentátorů. Teoretická část se věnuje stratifikaci českého spisovného i nespisovného jazyka a charakteristice publicistického stylu, zejména žánru sportovní komentář. V praktické části figuruje analýza jazykového materiálu podle jazykových rovin a srovnání schopností veřejnoprávní televize se …více
Abstract:
The aim of this undergraduate thesis is the topic of the colloquial language means in spoken texts of TV's football pundits. Its first part deals with the description of the stratification of Czech language, both standard and non-standard, as well as the characterisation of the journalistic style, especially one of its genres - sports commentary. In the second part of the thesis there is an analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Suda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŘÍK, Jakub. Nespisovné jazykové prostředky v mluvených komunikátech televizních komentátorů v oblasti kopané. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/