Bc. Lenka Popelková

Diplomová práce

Sociální a profesní vývoj pětice protektorátních novinářů souzených před Národním soudem v procesu Novák a spol. (č.6/47)

Social and Professional Development of Five Protectorate Journalists Judged at the National Court in the Novak's and co. trial (No. 6/47)
Anotace:
Předkládaná diplomová práce přibližuje osudy pětice novinářů (R. Novák, A. J. Kožíšek, A. Kříž, E. Šourek, G. Dörfl), kteří v nedemokratických a totalitních poměrech druhé republiky a Protektorátu Čechy a Morava spojili svou kariéru s okupační mocí a dosáhli tak vrcholu své profesní dráhy. Spojovacím článkem této skupiny je také Národní soud, před který byli novináři postaveni po druhé světové válce …více
Abstract:
The diploma thesis describes the life of five journalists (R. Novák, A. J. Kožíšek, A. Kříž, E. Šourek, G. Dörfl) who connected their career with occupation power and reached the top of their professional career in the anti-democratic and totalitarian relations of the second republic and the Protectorate of Bohemia and Moravia. The significant connection of this group isalso the National court for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií