Nicola Plachá

Diplomová práce

Protikorupční strategie na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvu vnitra České republiky

Anti-corruption strategy at the Ministry of Education, Youth and Sports and the Ministry of the Interior of the Czech Republic
Anotace:
Korupce je v české teorii definována různými způsoby a odlišnými pohledy mnoha autorů či odborníků. Korupce kromě různých podob definice rozlišuje různý druhy, formy či stadia. Korupci tedy považujeme za latentní činnost, kterou nelze snadno odhalit. Může se projevovat jak v běžném životě, tak na různých institucích. V této diplomové práci je zaměřena problematika korupce na Ministerstvo vnitra a Ministerstvo …více
Abstract:
Corruption in the Czech theory is defined in different ways and by different views of many authors or experts. Corruption, apart from the various forms of definition, distinguishes between different types, forms or stages. Therefore, we consider corruption to be a latent activity that cannot be easily detected. It can be manifest in everyday life and in various institutions. This diploma thesis focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Aleš Pachmann, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marián Sekerák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS