Bc. Lenka Drešerová

Master's thesis

Midnight Queens Dreaming: Black Feminism in African American Science Fiction

Midnight Queens Dreaming: Black Feminism in African American Science Fiction
Abstract:
Tématem této diplomové práce je nově vznikající literární tradice afroamerické literatury - afroamerické feministické science fiction. Ve své práci analyzuji díla dvou současných spisovatelek Octavie E. Butler a Nalo Hopkinson. Na příkladu jejich románů pozoruji, jak jsou rasa, gender a třída chápány jako prolínající se zdroje nerovností a jak se spisovatelky zasazují o jejich překonání, k čemuž využívají …more
Abstract:
This diploma thesis deals with African American feminist science fiction, a recent phenomenon of African American literature. It compares and contrasts novels of Octavia E. Butler and Nalo Hopkinson, namely Octavia E. Butler’s Kindred and Lilith’s Brood and Nalo Hopkinson’s Brown Girl in the Ring and Midnight Robber, and it analyzes how they revisit the past and envision the future in terms of race …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta