Martina KŘIVANOVÁ

Diplomová práce

Korelační analýza příčin a důsledků juvenilní delikvence

The Correlation Analysis of The Causes and Consequences of Juvenile Delinquency
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou příčin a důsledků juvenilní delikvence. Úvod teoretické části je zaměřen na základní terminologii. Konkrétně jsou zde vymezeny základní pojmy, jako je například sociální patologie, deviace, kriminalita a delikvence. Dále se tato část zaměřuje na popis charakteristických prvků juvenilní delikvence, na etiologii, možnosti prevence a nápravy delikventního chování …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the juvenile delinquency issue and its causes and results. The beginning of the theoretical part is focused on basic terminology. In particular, the basic names, e.g. social pathology, deviation, criminality and delinquency are defined here. This part is also focused on the description of the juvenile delinquency?s characteristic features, on etiology, prevention possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Slavomil Fischer, Ph.D. MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘIVANOVÁ, Martina. Korelační analýza příčin a důsledků juvenilní delikvence. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Vychovatelství / Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce