Mgr. Pavlína Tejnecká

Diplomová práce

Efektivní vyučovací metody slovní zásoby anglického jazyka na druhém stupni základní školy

Efective Teaching Methods of English Vocabulary at Upper Primary School
Anotace:
Diplomová práce „Efektivní vyučovací metody slovní zásoby anglického jazyka na druhém stupni základní školy “ pojednává o problematice výuky slovní zásoby anglického jazyka na druhém stupni základních škol. Teoretická část obsahuje definice a klasifikace vyučovacích metod, komplexní přehled vyučovacích metod, klasifikaci vyučovacích metod anglického jazyka, klasifikaci vyučovacích metod slovní zásoby …více
Abstract:
Diploma thesis „Effective teaching methods of English vocabulary at upper primary school“ deals with problems of teaching English vocabulary at upper primary schools. The theoretical part consists of definitions and classifications of teaching methods, the complex survey of teaching methods, the classification of teaching methods of English language, the classification of teaching methods of English …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta