Bc. Tadeáš Nevěčný

Diplomová práce

Využití moderních aplikací a internetu při výuce křesťanské výchovy a katecheze

The use of modern application and internet in the teaching of Christian education and catechesis
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na využití aplikací a internetu během hodin křesťanské výchovy a katecheze. Součástí práce je vyhodnocení dat z výzkumů zkoumajících moderní technologie ve školství v České republice a jejich využívání. Autor v práci zkoumá pohled římskokatolické církve na ICT. Práce obsahuje recenze na aplikace, které jsou vhodné pro využití ve vzdělávacím procesu. Praktická část práce …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the use of applications and the Internet during Christian education and catechesis. Part of the thesis is the evaluation of data from research on modern technologies in education in the Czech Republic and their use. The author examines the view of the Roman Catholic Church on ICT. The work contains reviews of applications that are suitable for use in the educational process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: PaedDr. Pavel Lazárek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy